INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va informam ca incepand cu data de 25.05.2018 odată cu intrarea in vigoare a Regulamentului 2016/679/UE al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, TERMOCEL ECOTEC SRL in calitate de operator de date, este responsabil in principiu de toate datele cu caracter personal pe care dumneavoastră ni le furnizati in comunicarea prin site-ul societatii.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizati sunt stocate/salvate in format electronic pe serverul utilizat de Societate si sunt protejate împotriva unor accesări neautorizate, respectand prevederile legale.

Va informam ca in conformitate cu Regulamentul 2016/679/UE dispuneți de o serie de drepturi, printre care: dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării. De asemenea, aveți dreptul de a face plângere adresata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal in cazul in care considerați ca vi s-a încălcat vreun drept care sa decurgă din Regulament 2016/679/UE.

Pentru mai multe informatii ne puteti contacta prin intermediul formularului de contact.